Popis programu

Chceš cestovať a zastupovať úspešnú firmu v zahraničí?

Fascinujú Ťa iné kultúry?

Možno máš skvelý nápad ako predať tričko v Číne.

Alebo poznáš švédsky recept, ktorý môže byť atraktívny pre slovenské reštaurácie.

Prvým krokom ako pochopiť medzinárodné podnikanie je myslieť globálne a pracovať s odlišnými kultúrami. My Ťa to naučíme. Pomôžeme Ti, aby si nachádzal(a) súvislosti aj tam, kde na prvý pohľad neexistujú a naučil(a) sa, ako môže zmena na druhom konci sveta ovplyvniť život na Slovensku. Získaš poznatky a pochopíš uplatňovanie ekonomických teórií v praxi. Medzinárodné podnikanie je skvelý študijný program pre tých, ktorí majú radi cudzie jazyky, neboja sa konfrontácie s inými kultúrami a zaujímajú sa o fungovanie globálneho sveta. V rámci študijného programu prepájame teoretické základy s aktuálnym dianím vo svete. Pre nás je pochopenie súvislostí dôležitejšie ako memorovanie, tak Ťa pripravíme do života ako odborníka schopného ekonomicky myslieť a pracovať vo všetkých oblastiach medzinárodného obchodu a podnikania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť na rôznych domácich a medzinárodných pozíciách vrátane výrobného sektora, telekomunikácií, v globálnych dodávateľských reťazcoch, konzultačných a poradenských spoločnostiach, na ministerstvách či v medzinárodných inštitúciách.

Zaujímavosti programu

Budovanie kariéry už počas štúdia formou odbornej praxe

  • v medzinárodných firmách,
  • na ministerstve hospodárstva SR,
  • na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • v agentúre SARIO,
  • v Eximbanke a mnohých iných.

Možnosť absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí alebo praktických stáží na veľvyslanectvách a zastupiteľských úradoch SR.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

medzinárodný obchod, Európska únia, 2 cudzie jazyky, medzinárodný marketing, základy medzinárodných obchodných operácií, finančné operácie v medzinárodnom obchode, bezpečnosť informačných systémov v medzinárodnom podnikaní, corporate identity, interkultúrna komunikácia, riadenie projektov v medzinárodnom podnikaní, európske a medzinárodné obchodné právo, svetová ekonomika, hospodárska geografia, obchodné podnikanie, prezentačné zručnosti, odborná prax a iné.