Popis fakulty

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) je moderná, dynamická a inovatívna fakulta, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v preferovaných a vyhľadávaných obchodnovedných disciplínach – v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu a služieb, manažérstva kvality a obchodného práva. Fakulta ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, rovnako aj študijné programy vyučované v anglickom jazyku, rozširuje ponuku študijných programov typu „double degree“ s partnerskými univerzitami v zahraničí, vďaka čomu môže študent po úspešnom absolvovaní štúdia na Obchodnej fakulte získať 2 diplomy. Fakulta intenzívne podporuje vycestovania študentov a pedagógov na zahraničné pobyty, rozvíja spoluprácu vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti s partnerskými univerzitami v zahraničí. Každoročne na fakulte študuje takmer 1500 študentov. Počas svojej 50-ročnej histórie sa stala alma mater pre viac ako 20 000 úspešných absolventov, medzi ktorými nájdete ministrov, premiérov, guvernérov národnej banky, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, významných akademických funkcionárov vysokých škôl, vedcov, a najmä manažérov podnikov či úspešných podnikateľov.

Pre Obchodnú fakultu sú príznačné:

  • profesionálny prístup a renomovaní pedagógovia,
  • kooperácia, ústretovosť a priateľský prístup vo vzťahu k študentom,
  • medzinárodná akceptácia a spolupráca,
  • vysoká uplatniteľnosť absolventov v praxi,
  • absolventi zastávajú významné pozície.

Zaujímavosti fakulty

100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi – po ukončení štúdia nepracuje v podstate iba ten absolvent, ktorý nechce alebo z objektívnych dôvodov nemôže pracovať.

Prepájanie študentov s praxou – partneri z praxe sa podieľajú priamo na výučbe, nielen formou prednášok, ale predovšetkým vedením tzv. klubov, ktoré sa realizujú formou workshopov. Študenti tak participujú na riešeniach projektov a zadaní pre prax, riešia témy záverečných prác v priamej kooperácii s praxou alebo získavajú pracovné pozície u partnerov hospodárskej praxe.

Študenti pracujú už počas štúdia – podporujeme študentov, aby získavali pracovné skúsenosti už počas štúdia, majú tak vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce v budúcnosti. Súčasťou štúdia je odborná prax, ktorú môžu absolvovať u partnerov z praxe, ale aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+, na ktoré ich vysielame v priebehu celého roka (nielen cez prázdniny).

Prvenstvo v počte študentov vysielaných na zahraničné pobyty - Obchodná fakulta sa dlhodobo drží na prvom mieste rankingu v počte študentov vysielaných na štúdium do zahraničia spomedzi jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Každoročne odchádza na študijné pobyty alebo praktické stáže približne 100 študentov, za posledných 10 rokov sme vyslali do zahraničia 981 našich študentov.

Marketingové centrum Obchodnej fakulty – platforma na vyhľadávanie talentov a pre kreatívnych študentov, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, tvorby produktovej fotografie a spracovania videa.

Včely na fakulte – s cieľom upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov a širokej verejnosti  na potrebu ochrany životného prostredia a udržateľnosti sme osadili 9 včelích rodín v areáli univerzity. Našou snahou je podieľať sa na ochrane života včiel, ktorých význam v prírode je nezastupiteľný.

Významní absolventi

Z mnohých známych i menej známych tvárí zo spoločenského života sú našimi absolventmi napríklad:

Oľga Algayerová – výkonná tajomníčka, Európska hospodárska komisia OSN v Ženeve

Andrej Babiš – úspešný podnikateľ, majiteľ Agrofert holding, 4. najbohatší Čech, súčasný predseda vlády Českej republiky,

Nora Farkašová – Senior Director v spoločnosti Pfizer (Luxemburg SARL)

Ho Thi Thu Hoa – profesorka, Vysoká škola dopravy v Hočiminovom meste, Vietnam

Rastislav Chovanec – štátny tajomník, MH SR (2014 - 2020)

Tomáš Chrenek – úspešný podnikateľ žijúci v Čechách, spolumajiteľ spoločnosti FINITRADING, ktorá vlastní Třinecké železárny – Moravia steel, majiteľ filmových ateliérov, siete nemocníc Agel, podľa časopisu Forbes 3. najbohatší Slovák a 17. najbohatší Čech

Branislav Kačkovič – Complex General Manager, Grand Hotel River Park, A Luxury Collection Hotel Sheraton Bratislava Hotel

Peter Kažimír – guvernér Národnej banky Slovenska

Jana Krajčovičová – Investment Climate Specialist, The World Bank Group

Jakub Krako – úspešný paraolympionik, držiteľ 5 zlatých a 5 strieborných medailí z paralympijských hier, odborný asistent prípravy projektov mládeže Slovenského paralympijského výboru

Michaela Královičová – CEO & China and Asia Import-Export Consultant and Trade Facilitator, Infinity Standard

Ivan Korčok - slovenský diplomat a politik, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, bývalý veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch amerických, bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR

Dušan Lacek – GBS UKI Controller IBM, United Kingdom

Miguel Mendez – tajomník honorárneho konzulátu Kostarickej republiky na Slovensku, zakladateľ Latino Culture Project by Miguel Mendez

Peter Mihók – predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Barbora Milková – produktová manažérka, CK Hydrotour

Michal Naď – obchodný riaditeľ, JANDL marketing a reklama

Tomáš Ondrčka – generálny riaditeľ Hotela Devín, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Alžbeta Ondriš – konateľka, General Manager, Areál a Hotel Divoká Voda ***

Juraj Polerecký – CEE Senior Integrated Marketing Manager for Industry, Microsoft

Marek Rakický, Radoslav Prepik, Milan Pašmík – majitelia spoločnosti McCarter, a. s., ktorá vyrába ovocné a zeleninové šťavy pod značkou Rio

Alexander Rozin, ml. – výkonný riaditeľ spoločnosti Incheba

Michaela Sendeková – výkonná riaditeľka, Trnava Tourism

Jaroslava Spanring – odborná asistentka v Rakúskom parlamente pre oblasť cestovného ruchu a poľnohospodárstva

Robert Spišák – podnikateľ, predseda predstavenstva AZC a predseda predstavenstva ENVIEN GROUP

Peter Stoličný – cabin crew, Emirates Airline

Jana Štangová – cabin crew, Emirates Airline

Andrea Vargová – generálna riaditeľka, Sekcia zahraničnoobchodnej politiky MH SR

Martin Volek – Director & Google Partners Certified Trainer, Volis International