Popis programu

Ako rozvíjať naše obce, mestá, regióny, aby sa v nich lepšie žilo?

Ako úspešne manažovať projekt?

Ako ušetriť peniaze nášmu štátu alebo mestu?

Ako bojovať proti korupcii?

Poď zmeniť miesto, kde žiješ. Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci verejného sektora.

Uplatnenie absolventov

 • konzultant
 • grantový konzultant
 • projektový a finančný manažér
 • projektový asistent
 • manažér pre stratégiu
 • odborný pracovník v oblasti lokálneho rozvoja
 • finančný analytik
 • špecialista v oblasti fondov EÚ

Zaujímavosti programu

 • vedenie študentov z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo, vyučujeme formou diskusie;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Manažment
 • Regionálny a mestský manažment
 • Základy práva
 • Účtovníctvo
 • Kritické myslenie a argumentácia
 • Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti
 • Tvorba programov a projektov
 • Ekonomika verejného sektora
 • Správne právo
 • Etika, korupcia a transparentnosť
 • Regionálna ekonómia a politika
 • Ekonómia životného prostredia
 • Verejná politika
 • Verejná správa