Popis programu

Budú v budúcnosti fungovať už iba kryptomeny?

Koho označujú medveďmi a býkmi na finančnom trhu?

Môžu mať záporné úrokové sadzby aj pozitívny efekt?

Prečo musí každý platiť dane? A je to skutočne tak?

Kto zaplatí deficit štátneho rozpočtu?

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto procesoch. Štruktúra študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie na bakalárskom stupni štúdia korešponduje s aktuálnymi požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

Uplatnenie absolventov

 • finančný analytik
 • špecialista finančných trhov
 • finančný manažér
 • pracovník daňovej / colnej správy
 • konzultant
 • odborný radca
 • referent v štátnej správe
 • produktový manažér

Zaujímavosti programu

 • možnosť študovať tento študijný program aj v anglickom jazyku;
 • medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí;
 • široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Financie
 • Verejné financie
 • Menová teória a politika
 • Teória a politika podnikateľských financií
 • Daňová teória a politika I.
 • Bankovníctvo
 • Rozpočtová teória a politika
 • Peňažné trhy
 • Komoditné trhy
 • Ekonomická teória
 • Poisťovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii