Popis programu

Absolvent programu ekonomika a manažment podniku pozná fungovanie ekonomických procesov v podniku, dokáže identifikovať problematické oblasti a navrhovať riešenia. Má prehľad z rôznych podnikových oblastí, ako manažment, ekonomika podniku, personalistika, podniková informatika, podnikové financie, controlling, výroba, ale aj základy práva, marketing a účtovníctvo. Toto široké spektrum vedomostí vie otvoriť dvere azda do všetkých oblastí v podniku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uplatniť na úrovni nižšieho až stredného manažmentu podniku v rôznych podnikových oblastiach, či už výroby, riadenia ľudských zdrojov, controllingu, ale aj podnikových financií. Dokáže analyticky a kriticky myslieť a konštruktívne pristupovať k riešeniu rôznych situácií. Študijný program vytvára aj predpoklad, aby si absolvent mohol založiť svoj vlastný podnik a zvládol jeho riadenie.

Zaujímavosti programu

V rámci študijného programu študenti povinne absolvujú jeden výberový predmet, ktorý je kompletne zabezpečený odborníkmi z praxe. A okrem toho na väčšine predmetov sa môžu stretnúť s témami, ktoré prednášajú podnikatelia a manažéri. Študijný program sa ponúka aj v anglickom jazyku.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

 • financie,
 • základy práva,
 • podnik a podnikanie,
 • informatika I.,
 • psychológia,
 • cudzí jazyk I.,
 • štatistika,
 • matematika,
 • informatika II.,
 • podnikové hospodárstvo,
 • marketing