Popis fakulty

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave poskytuje, zabezpečuje a organizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v rámci všetkých troch stupňov štúdia a vykonáva základný a aplikovaný výskum. Na prvom stupni štúdia ponúka študijné programy ekonomika a manažment podniku a finančný manažment. Na druhom stupni je možné študovať v študijných programoch ekonomika podniku, manažment a ekonomické znalectvo, manažment výroby a logistika, personálny manažment podniku, podnikové financie a všeobecný manažment. Vo vybraných študijných programoch na každom stupni štúdia ponúka jeden študijný program v anglickom jazyku.

Hlavným poslaním fakulty je poskytovaním vysokoškolského vzdelania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Vzhľadom na oblasť zamerania, fakulta intenzívne spolupracuje s množstvom významných podnikov, kde študenti majú možnosť absolvovať výučbu výberových predmetov, ale aj bližšie kooperovať či už formou stáže alebo pri písaní záverečnej práce.

Zaujímavosti fakulty

Fakulta úzko spolupracuje s hospodárskou praxou, už na prvom stupni ponúka študentom predmety, výučba ktorých je v plnej miere zabezpečovaná odborníkmi z nadnárodných spoločností ako Eset, Dell, Henkel, IBM, Lenovo, Philip Morris, podniky združené v rámci AmCham a BSC fórum, a podobne. Fakulta spolupracuje s významnými organizáciami podporujúcich podnikateľské aktivity v rôznych oblastiach: Americká obchodná komora, Business Leader Forum, CFA Institute, HR Comm, Slovenská asociácia finančníkov, Slovak Business Agency, Transeo, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Združenie podnikateľov Slovenska. Zamestnanci fakulty tiež intenzívne spolupracujú so Znaleckým ústavom EU v Bratislave, čím zvyšujú svoju odbornosť a sprostredkovávajú praktické skúsenosti študentom.

Významní absolventi

Veronika Fernandes – Manager, Europe Finance & Planning Customer set, IBM

Vladimír Kestler – predseda predstavenstva OMNIA HOLDING, SE

Peter Krištofovič – predseda predstavenstva Salve Group, a.s.

Peter Kubrický – generálny tajomník Burzy cenných papierov v BA,

Václav Mika – exriaditeľ Rádia Expres, TV Markíza, RTVS

Jozef Šétaffy – Slovenská franchisingová asociácia; majiteľ Pizza-Mizza,

Peter Štecko – riaditeľ MEDUSA RESORTS, s.r.o.

Andrej Viceník – člen predstavenstva VÚB, a.s.

Fotogaléria