• Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
  • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
  • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
  • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
  • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
  • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
  • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia: Vydavateľstvo Príroda, 2013
  • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714)
  • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
  • ORBÁNOVÁ, D. – VELICHOVÁ, L. : Maturujem z ekonomiky a ekonómie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2014.  ISBN 978-80-10-02575-6.